Viewing posts categorised under: Genel

Trafikte Yaşanan Kazalara Neden Olan Dikkatsizlikler!

Yazar: portakal Kategori: Genel, kasko, poliçe, sağlık, sigorta

Birleşik Devletler’de yapılan çalışma sonuçlarına göre, dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının önemli bir yüzdesi sürücünün dalgınlığına bağlı olarak gerçekleşiyor.

FARS (Fatality Analysis Reporting System) ve Erie Insurance’ın ortaklaşa ABD’de gerçekleştirdiği rapora göre dikkatsizlik son 5 yılda 172 bin can aldı. Aynı raporda yer alan diğer bir bilgi ise dikkatini uzun süre toplayamayan sürücüler her 10 kazadan 1’ine sebebiyet veriyor. Bu verilerin ışığında ortaya koyan analize göre kafa karışıklığı ve dalgınlığın sebep olduğu kazalar toplam kazaların %61’ini oluşturmaktadır.

Çalışmaya ilişkin veriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Dalgınlık 61%
 • Telefon Kullanımı 14%
 • Etrafı Seyretmek 6%
 • Araçtaki Diğer Kişiler 5%
 • Navigasyon cihazı veya Kulaklıklar 2%
 • Teyp ve Klima ile Uğraşmak 1%
 • Yiyecek ve İçecek Tüketimi 1%
 • Ayna veya Koltuk Ayarının Sürüş Esnasında Yapılması 1%
 • Araç İçine Uçan Böceklerin Girmesi 1%
 • Sigara Tüketimi 1%
Devamı

Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Nedir

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Sigorta menfaati, sigorta hukukunda, bir kişi ile bir şey arasında bulunan ekonomik ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Bu prensip sigorta yaptırabilme hakkı olarak bilinmektedir. Bir konuda sigortalanabilir menfaati olan kimse yaptırabilir. Bir menfaati olmayan kişiye sigorta ettiren olamaz. Ancak, sigortalanan şey ile sigorta ettiren arasında maddi para ile ölçülebilir ve yasal bir menfaat ilişkisi olmalıdır.

Örneğin kişinin kendisine ait olmayan bir binayı yangına karşı sigorta ettirmek isteyen birinin bu talebinin sigorta şirketi tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Sigortanın yapılabilmesi için kişiyle şey arasında ahlaka aykırı olmayan, yasal bir finansal menfaat ilişkisi olması gerekir. O halde sigorta ettirenin sigorta konusu şeyin güvence altına alınmasında yasal bir finansal menfaatinin olması şarttır.

Menfaat ilkesi, sigorta sözleşmesinin tanımına ilişkin 1401. maddesinin 1. Fıkrasında ‘’Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir rizikonun meydana gelmesi halinde denmek suretiyle ifadesini bulmaktadır’’ diye geçer.

Devamı

Neden KOBİ Paket Sigortası Almalıyım?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Bergama Çözüm Sigorta’nın, KOBİ’ler için sunduğu temel ürünü olan KOBİ Paket Sigorta poliçesi, işletmelerin faaliyet konusuna göre farklılaşan ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde hazırlanmış son derece geniş teminatlar vermektedir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam ve reklam panosu / totem teminat altındadır.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvencemizdedir. Çalışanlarınızı unutmadık, KOBİ Paket Sigortası ile çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı en üst seviyeye fiyatları ile memnuniyeti yükseltmeyi hedeflemektedir.

Devamı

Hasar anında sigortalının sorumlulukları nelerdir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Sigortalı, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren bu durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

Araç sahibinin sigortası yokmuş gibi hasar yaşanmaması için gerekli tüm güvenlik, kurtarma ve koruma önlemlerini alması yine kendi sorumluluğundadır. Sigortalının yaşanabilecek tüm hasarların önüne geçebilmek için sigortacı tarafından verilen talimatlara mümkün olduğu kadar uyması gerekmektedir. Kasko sigortası sahibi olan kullanıcının bir diğer sorumluluğu ise zararın tahmini miktarını, hasara sebep olan olayı yazılı şekilde kısa süre içinde sigortacıya bildirmektir.

Kasko sigortasının teminatı altında olan zararların bir an önce telafi edilmesi için bütün işlemlerin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinde fayda vardır. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunlar sigorta şirketine bildirilmelidir. Poliçede belirtilen süre içinde ihbar edilmeyen hasarlar ödenmez. Bu süre içinde gerçekleştirilen ihbarlar genel şartlara uygun ve iyi niyet kuralları içerisinde ise ödemeniz gerçekleştirilir.

Devamı

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Ürün sorumluluk sigortası; ürettiğiniz ve piyasaya sürdüğünüz mallarınızın kullanımı sırasında 3. şahısların başına gelebilecek bedeni ve maddi zararları karşılayan sigorta poliçesidir.

Ürün sorumluluk sigortası kimleri kapsamaktadır?

Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve  tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, gün geçtikçe tüketicilerin korunması, tüketici bilinci artmakta ve yeni katı hukuk kuralları da getirilmektedir. Böylelikle dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen bu poliçe, firmanızdan talep edilebilecek yüksek tazminat taleplerini ödeyip firmanızı korumakla kalmayıp müşteri ve toplum menfaatlerine karşı duyarlılığın simgesi haline de gelmektedir.

Devamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sağlık, sigorta

 

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, sigorta şirketleri açısından yeni bir sağlık poliçesi türüdür. Aslında bu sigorta çeşidi ile özel sağlık sigortaları desteklenmiş olmaktadır. Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kısım tedavi giderlerini karşılamamaktadır. Bir kısım tedavi giderlerini ise belli limitler içinde karşılamaktadır. Bu durumda insanlar sağlık harcaması olarak bir miktar para ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bir kısım insanların beklentileri ise daha özenli ve kaliteli sahip sağlık hizmeti almaktır.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile uygulamayalınmıştır. Bu sigortayı yaptırmak zorunlu değildir. Sadece talep eden insanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Devamı

Pert Kasko Sigortası

Yazar: portakal Kategori: Genel

Kasko Sigortası bulunan aracın hasar sonrasında pert olması sigortalıların en fazla karmaşa yaşadıkları hasarlardan biridir. Pert sigortalı aracın hasara uğraması ya da onarım masraflarının sigorta değerine yaklaşması demektir.

Pert Kasko Sigortası ile alınan sağlanan güvence;

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Aracın yanması
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklinde

 

Devamı

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel

Özel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan 2 teminattan biri olan yatarak tedavi teminatı; 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsar. 

Sigorta kapsamındaki yatarak tedavi teminatının tek başına alınma ve kullanılma imkanı varken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamamaktadır.

Ancak sigortalının, yatarak tedavi kapsamı ve teminatlarından yararlanabilmesi için bazı şartlar vardır; hastaneye yatış ve tedavi gerektiren halin sigorta başlangıcından sonra teşhisi gerekmektedir.

Teminatlar sigorta şirketinin sunduğu özel şartlara, sigortalının genel sağlık durumlarına ve sigorta poliçesine göre karşılanmaktadır. Yatarak tedavi, sağlık sigortası teminatı kapsamında yer alan rahatsızlıklara karşı en iyi özel hastaneler aracılığı ile hizmet görmenizi sağlar.

Devamı

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir. Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenen ve trafiğe çıkacak olan her araç için zorunlu olarak yapılması gereken bir sigorta türüdür. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Yapılmaması veya geç yapılması durumunda yasal olarak yaptırımları da bulunmaktadır.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar, hem bağlanmakta hem de para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan kazanılmış hasarsızlık indirimi gibi haklar da kaybedilmektedir.

Devamı

Sigortalı Ürün Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır. Detaylı bir bilgi almak isterseniz Bergama Çözüm Sigorta’ya bekleriz.

Devamı