Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Nedir

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Sigorta menfaati, sigorta hukukunda, bir kişi ile bir şey arasında bulunan ekonomik ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Bu prensip sigorta yaptırabilme hakkı olarak bilinmektedir. Bir konuda sigortalanabilir menfaati olan kimse yaptırabilir. Bir menfaati olmayan kişiye sigorta ettiren olamaz. Ancak, sigortalanan şey ile sigorta ettiren arasında maddi para ile ölçülebilir ve yasal bir menfaat ilişkisi olmalıdır.

Örneğin kişinin kendisine ait olmayan bir binayı yangına karşı sigorta ettirmek isteyen birinin bu talebinin sigorta şirketi tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Sigortanın yapılabilmesi için kişiyle şey arasında ahlaka aykırı olmayan, yasal bir finansal menfaat ilişkisi olması gerekir. O halde sigorta ettirenin sigorta konusu şeyin güvence altına alınmasında yasal bir finansal menfaatinin olması şarttır.

Menfaat ilkesi, sigorta sözleşmesinin tanımına ilişkin 1401. maddesinin 1. Fıkrasında ‘’Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir rizikonun meydana gelmesi halinde denmek suretiyle ifadesini bulmaktadır’’ diye geçer.

Etiketler:: , , , , , ,

Comments are closed.