Pert Kasko Sigortası

Yazar: portakal Kategori: Genel

Kasko Sigortası bulunan aracın hasar sonrasında pert olması sigortalıların en fazla karmaşa yaşadıkları hasarlardan biridir. Pert sigortalı aracın hasara uğraması ya da onarım masraflarının sigorta değerine yaklaşması demektir.

Pert Kasko Sigortası ile alınan sağlanan güvence;

  • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
  • Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
  • Aracın yanması
  • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklinde

 

Devamı

Abonman Poliçesi Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Sigortalının bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu sevkiyatların toplam tahmini tutarı üzerine ayarlama fiyatının uygulanması sonucu tespit edilen primin önemli bir kısmı minimum ve depo prim olarak ve taksitler halinde tahsil edilir. Böylece, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla yapılan tüm sevkiyatlar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır. Poliçe dönemi sonunda, gerçeklesen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak, minimum ve depo primi aşan kısmı peşin olarak tahsil edilir. Poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

Sigorta bedeli mal miktarı azken belirlenirse, hasarın, mal miktarı yüksek iken ortaya çıkması durumunda sigorta tazminatı hasardan az olacaktır. Yani eksik sigorta söz konusu olacaktır. Sigorta maliyeti, mal bedeli fazlayken  belirlenirse boşu boşuna çok  prim ödenecektir. Yani aşkın sigorta söz konusu olacaktır. Bu yüzden bu zararları giderebilmek için ‘abonman poliçeleri’ geliştirilmiştir. Kısacası abonman poliçeleri sigortalının fazla prim ödemesini engellerken en yüksek ve yeterli değerler üzerinden güvence alınmasını sağlar.

 

Devamı

Oto Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

 

Her hangi bir motorlu aracın kasko sigortası yapılmış olması şartı ile mekanik ve elektriksel arızalara karşı korunması ve teminat altına alınmasını sağlayan sigorta türüne Oto Arıza Sigorta denmektedir.  Bu kapsamda ilk şart motorlu aracınızın minimum bir kaskosunun olması ve ikinci şart ise motorlu aracın yaşının 5 yıl ve 5 yıldan küçük olmasıdır. Bu kapsamdaki motorlu araca mekanik ve elektrik aksamlarının durması ve fonksiyonel işlemlerini yerine getirememesi durumundaki bakım ve onarım masraflarının karşılanmasıdır.

Sigorta kapsamındaki özel şartlar yani Oto Arıza Sigortası ödeme şartları birleşik kasko poliçesinin iptal edilmemesine bağlıdır.  Parçanın aşınma, yıpranma, eskimesine bağlı olarak değiştirilmesi. Paslanmış veya boyanmış parçanın değiştirilmesi.  İmalatçı firma tarafından önerilen periyodik bakımları yapılmamış parçaların değişmesi haricindeki tüm parçalar ödeme kapsamındadır.

Devamı

Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Arasındaki Fark Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatış gerekiyorsa kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatıdır. Sigorta şirketi oluşacak olan masrafları poliçede belirtilen yatarak tedavi limitleri içerisinde karşılar. Ameliyat giderleri, oda – refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım giderleri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Ayakta tedavi teminatı ise, genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda devreye girer. Sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, MR, tomografi, sintografi, koruyucu hekimlik,  fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları gibi masrafların karşılandığı teminattır.

 

Devamı

Yatarak Tedavi Teminatı Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel

Özel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan 2 teminattan biri olan yatarak tedavi teminatı; 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsar. 

Sigorta kapsamındaki yatarak tedavi teminatının tek başına alınma ve kullanılma imkanı varken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamamaktadır.

Ancak sigortalının, yatarak tedavi kapsamı ve teminatlarından yararlanabilmesi için bazı şartlar vardır; hastaneye yatış ve tedavi gerektiren halin sigorta başlangıcından sonra teşhisi gerekmektedir.

Teminatlar sigorta şirketinin sunduğu özel şartlara, sigortalının genel sağlık durumlarına ve sigorta poliçesine göre karşılanmaktadır. Yatarak tedavi, sağlık sigortası teminatı kapsamında yer alan rahatsızlıklara karşı en iyi özel hastaneler aracılığı ile hizmet görmenizi sağlar.

Devamı

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sağlık

Özel sağlık sigortası yaptıranlar sağlık işlemlerini zaman kaybetmeden sonuçlandırmakta ve kendi tercih edecekleri bir sağlık kuruluşunda daha hızlı hizmet alabilmektedirler. Bu nedenlerle özel sağlık sigortaları gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor.

Özel sağlık sigortası ile sigorta şirketlerinin anlaşmalarına bağlı olarak, poliçenizle birlikte size bildirilen kurumlardan dilediğiniz hastaneyi, sağlık merkezini, eczaneyi ve hekimi seçebilirsiniz. Böylece olası sağlık sorunlarınızı güvenilir ellerde, çağdaş ve kapsamlı bir hizmet anlayışı ile çözüme kavuşturmuş olursunuz.

Sağlık Sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak Tedavi teminatının tek başına alınma ve kullanılma imkanı bulunurken, Ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamamaktadır. Sağlık sigortalarında genel olarak her iki teminat beraber alınmaktadır.

Detaylı bilgi için Bergama Çözüm Sigortaya uğrayınız.

Devamı

Kümes Hayvanı Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları;

  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilâk,

sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Her türlü hizmetlerimizle Bergama Çözüm Sigortaya bekleriz.

Devamı

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir. Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenen ve trafiğe çıkacak olan her araç için zorunlu olarak yapılması gereken bir sigorta türüdür. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Yapılmaması veya geç yapılması durumunda yasal olarak yaptırımları da bulunmaktadır.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar, hem bağlanmakta hem de para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan kazanılmış hasarsızlık indirimi gibi haklar da kaybedilmektedir.

Devamı

Alkollü Araba Kazasını Sigorta Karşılar MI?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Trafiğe alkol alarak çıkmak hayatı risk taşır. Alkollü durumlarda direksiyon başına geçmemeli, alkol kullanmamış olan bir yakınınızın aracı kullanmasını sağlamalısınız. Böyle bir imkanınız yoksa gideceğiniz yere toplu taşıma araçları, taksi vb. araçlarla ulaşmanız hayatı bir riski önlemiş olur. Alkol ile trafiğe çıkılmasının hukuki cezaları da vardır.
2418 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hususi araçlarda 0.50 promile kadar alkollü olarak araç kullanımına izin verilmektedir. Bu durum hususi araçların kasko sigortası i için de geçerlidir. Ticari araç sürücülerinin ise, alkollü olarak yaptıkları kasko hasarları teminat dışı kalmaktadır. Ayrıca araç sürücüsünün kazada alkollü ve kusurlu olması durumunda, bu aracın trafik poliçesine karşı tarafa tazminat ödenmesi sonucu, sigorta şirketi kusurlu olan trafik sigortalısına alkollü olması nedeniyle ödediği tazminatı rücu eder.

Devamı

Sigortalı Ürün Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır. Detaylı bir bilgi almak isterseniz Bergama Çözüm Sigorta’ya bekleriz.

Devamı