Trafikte Yaşanan Kazalara Neden Olan Dikkatsizlikler!

Yazar: portakal Kategori: Genel, kasko, poliçe, sağlık, sigorta

Birleşik Devletler’de yapılan çalışma sonuçlarına göre, dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının önemli bir yüzdesi sürücünün dalgınlığına bağlı olarak gerçekleşiyor.

FARS (Fatality Analysis Reporting System) ve Erie Insurance’ın ortaklaşa ABD’de gerçekleştirdiği rapora göre dikkatsizlik son 5 yılda 172 bin can aldı. Aynı raporda yer alan diğer bir bilgi ise dikkatini uzun süre toplayamayan sürücüler her 10 kazadan 1’ine sebebiyet veriyor. Bu verilerin ışığında ortaya koyan analize göre kafa karışıklığı ve dalgınlığın sebep olduğu kazalar toplam kazaların %61’ini oluşturmaktadır.

Çalışmaya ilişkin veriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Dalgınlık 61%
 • Telefon Kullanımı 14%
 • Etrafı Seyretmek 6%
 • Araçtaki Diğer Kişiler 5%
 • Navigasyon cihazı veya Kulaklıklar 2%
 • Teyp ve Klima ile Uğraşmak 1%
 • Yiyecek ve İçecek Tüketimi 1%
 • Ayna veya Koltuk Ayarının Sürüş Esnasında Yapılması 1%
 • Araç İçine Uçan Böceklerin Girmesi 1%
 • Sigara Tüketimi 1%
Devamı

Eksik Sigorta Nedir?

Yazar: portakal Kategori: sigorta

Kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin önceden sigorta yapılan aracın hasara uğradığı zamanda değerinden düşük olmasına eksik sigorta denir. Poliçede eksik sigorta durumu olması ve bir hasar meydana geldiğinde sigorta şirketi hasar tazminatınızı eksik öder.

Yeni TTK Eksik Sigorta başlıklı 1462/1 maddesine göre; ‘’Sigorta bedeli sigorta değerinden az olduğu takdirde, sigorta edilmiş menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme yoksa sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tazminat öder.’’ Diye açıklanır.

Sigorta Değeri Sigorta Bedelinden yüksek ise eksik sigorta uygulanacaktır.

Hasar tam olduğu zaman sigortacı poliçede yazılı sigorta bedelinin tamamını ödeyeceği için bu konuda herhangi bir sorun olamaz.

Örneğin, kullandığınız arabanın piyasa bedeli 50.000 TL olduğu halde poliçenizi yaptırırken bu bedeli 45.000 TL olarak beyan etmişseniz bir hasar meydana geldiğinde sigorta şirketi hasar tazminatınızı 50.000 TL’ye değil de 45.000 TL’ye göre ödeyecektir.

Devamı

Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Nedir

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Sigorta menfaati, sigorta hukukunda, bir kişi ile bir şey arasında bulunan ekonomik ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Bu prensip sigorta yaptırabilme hakkı olarak bilinmektedir. Bir konuda sigortalanabilir menfaati olan kimse yaptırabilir. Bir menfaati olmayan kişiye sigorta ettiren olamaz. Ancak, sigortalanan şey ile sigorta ettiren arasında maddi para ile ölçülebilir ve yasal bir menfaat ilişkisi olmalıdır.

Örneğin kişinin kendisine ait olmayan bir binayı yangına karşı sigorta ettirmek isteyen birinin bu talebinin sigorta şirketi tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Sigortanın yapılabilmesi için kişiyle şey arasında ahlaka aykırı olmayan, yasal bir finansal menfaat ilişkisi olması gerekir. O halde sigorta ettirenin sigorta konusu şeyin güvence altına alınmasında yasal bir finansal menfaatinin olması şarttır.

Menfaat ilkesi, sigorta sözleşmesinin tanımına ilişkin 1401. maddesinin 1. Fıkrasında ‘’Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir rizikonun meydana gelmesi halinde denmek suretiyle ifadesini bulmaktadır’’ diye geçer.

Devamı

Neden KOBİ Paket Sigortası Almalıyım?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Bergama Çözüm Sigorta’nın, KOBİ’ler için sunduğu temel ürünü olan KOBİ Paket Sigorta poliçesi, işletmelerin faaliyet konusuna göre farklılaşan ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde hazırlanmış son derece geniş teminatlar vermektedir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam ve reklam panosu / totem teminat altındadır.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvencemizdedir. Çalışanlarınızı unutmadık, KOBİ Paket Sigortası ile çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı en üst seviyeye fiyatları ile memnuniyeti yükseltmeyi hedeflemektedir.

Devamı

Hayalinizdeki emeklilik için Bireysel Emeklilik (BES)

Yazar: portakal Kategori: bireysel emeklilik, sigorta

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi:

 • Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,
 • Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,
 • Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.
Devamı

Hasar anında sigortalının sorumlulukları nelerdir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Sigortalı, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren bu durumu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

Araç sahibinin sigortası yokmuş gibi hasar yaşanmaması için gerekli tüm güvenlik, kurtarma ve koruma önlemlerini alması yine kendi sorumluluğundadır. Sigortalının yaşanabilecek tüm hasarların önüne geçebilmek için sigortacı tarafından verilen talimatlara mümkün olduğu kadar uyması gerekmektedir. Kasko sigortası sahibi olan kullanıcının bir diğer sorumluluğu ise zararın tahmini miktarını, hasara sebep olan olayı yazılı şekilde kısa süre içinde sigortacıya bildirmektir.

Kasko sigortasının teminatı altında olan zararların bir an önce telafi edilmesi için bütün işlemlerin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinde fayda vardır. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunlar sigorta şirketine bildirilmelidir. Poliçede belirtilen süre içinde ihbar edilmeyen hasarlar ödenmez. Bu süre içinde gerçekleştirilen ihbarlar genel şartlara uygun ve iyi niyet kuralları içerisinde ise ödemeniz gerçekleştirilir.

Devamı

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sigorta

Ürün sorumluluk sigortası; ürettiğiniz ve piyasaya sürdüğünüz mallarınızın kullanımı sırasında 3. şahısların başına gelebilecek bedeni ve maddi zararları karşılayan sigorta poliçesidir.

Ürün sorumluluk sigortası kimleri kapsamaktadır?

Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve  tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, gün geçtikçe tüketicilerin korunması, tüketici bilinci artmakta ve yeni katı hukuk kuralları da getirilmektedir. Böylelikle dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen bu poliçe, firmanızdan talep edilebilecek yüksek tazminat taleplerini ödeyip firmanızı korumakla kalmayıp müşteri ve toplum menfaatlerine karşı duyarlılığın simgesi haline de gelmektedir.

Devamı

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Yazar: portakal Kategori: sigorta

İşveren mali sorumluluk sigortası, bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında  uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 • İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.
Devamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, sağlık, sigorta

 

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, sigorta şirketleri açısından yeni bir sağlık poliçesi türüdür. Aslında bu sigorta çeşidi ile özel sağlık sigortaları desteklenmiş olmaktadır. Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kısım tedavi giderlerini karşılamamaktadır. Bir kısım tedavi giderlerini ise belli limitler içinde karşılamaktadır. Bu durumda insanlar sağlık harcaması olarak bir miktar para ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bir kısım insanların beklentileri ise daha özenli ve kaliteli sahip sağlık hizmeti almaktır.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası, bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile uygulamayalınmıştır. Bu sigortayı yaptırmak zorunlu değildir. Sadece talep eden insanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Devamı

Arabanız Kışa Hazır Mı?

Yazar: portakal Kategori: sağlık

Yollarda, lastik bakımı yapılmamış ve araç muayenesi yapılmamış araçların daha sık kaza yaptığını görüyoruz. Hal böyle iken kış aylarında daha rahat ve güvenli bir sürüş için kış bakımını yaptırmakta fayda var.

Araçtaki her şeyin düzgün çalışması büyük önem katıyor. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde aracınızın kışlık bakımını yaptırarak aracınızı kış koşullarına hazırlamalısınız.

İşe kış lastiklerinizi takarak başlayabilirsiniz. Uzmanlara göre kış lastiklerini Kasım ayında takıp Nisan’a kadar kullanmakta fayda var.  Ve araçlarınızın senede iki kez özel bir bakımdan geçmesi gerekiyor.

Kışlık bakımda aracınızın yağı, cam suyu, fren balataları, bujileri, aküsü, antfriz ve aydınlatma elemanlarının kontrolü yapılmalı. Hiçbir şeyin eksik olmaması gerekir. Araçta bulundurulması gereken malzemelerin (zincir, çekme halatı, takoz, yedek ampuller v.s.) kontrolü. Uzmanlar, kışlık bakımı yapılmamış araçların sabahları daha geç çalıştığını veya çalışmakta güçlük çektiğini ileri sürüyor. Kışa girmeden önce mutlaka Çözüm Sigortaya gelin aracınızı olası durumlara karşı sigortaya alın.

Devamı