Viewing posts categorised under: Poliçe

Trafikte Yaşanan Kazalara Neden Olan Dikkatsizlikler!

Yazar: portakal Kategori: Genel, kasko, poliçe, sağlık, sigorta

Birleşik Devletler’de yapılan çalışma sonuçlarına göre, dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazalarının önemli bir yüzdesi sürücünün dalgınlığına bağlı olarak gerçekleşiyor.

FARS (Fatality Analysis Reporting System) ve Erie Insurance’ın ortaklaşa ABD’de gerçekleştirdiği rapora göre dikkatsizlik son 5 yılda 172 bin can aldı. Aynı raporda yer alan diğer bir bilgi ise dikkatini uzun süre toplayamayan sürücüler her 10 kazadan 1’ine sebebiyet veriyor. Bu verilerin ışığında ortaya koyan analize göre kafa karışıklığı ve dalgınlığın sebep olduğu kazalar toplam kazaların %61’ini oluşturmaktadır.

Çalışmaya ilişkin veriler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Dalgınlık 61%
 • Telefon Kullanımı 14%
 • Etrafı Seyretmek 6%
 • Araçtaki Diğer Kişiler 5%
 • Navigasyon cihazı veya Kulaklıklar 2%
 • Teyp ve Klima ile Uğraşmak 1%
 • Yiyecek ve İçecek Tüketimi 1%
 • Ayna veya Koltuk Ayarının Sürüş Esnasında Yapılması 1%
 • Araç İçine Uçan Böceklerin Girmesi 1%
 • Sigara Tüketimi 1%
Devamı

Poliçe nedir?

Yazar: portakal Kategori: poliçe

Poliçe, sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir.
Bu belgenin içeriğinde bulunması gerekenler;

 • Sigortacı ile sigortalı / sigorta ettirenin ve varsa menfaatların ismi, adresi,
 • Sigortanın konusu,
 • Verilen teminatlar,
 • Teminat başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Sigorta bedeli,
 • Prim tutarı ve ödeme şartları,
 • Tanzim tarihi,

Poliçe bu bilgiler düzenlenerek imzalanır.

Poliçe, bu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya “Genel Şartlar” ve varsa “Özel Şartlar” ile birlikte verilir. Genel Şartlar Türkiye’deki tüm sigorta şirketlerince kullanılan ve hiçbir farklılık göstermeyen şartlardır.
Daha detaylı bilgi için Bergama Çözüm Sigorta ‘dan destek alabilirsiniz.

Devamı

Kasko Sigortası

Yazar: portakal Kategori: Genel, kasko, poliçe

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

 1. a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
 2. b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
 4. d) Aracın yanması,
 5. e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
Devamı

Yangın Sigortası Şartları Nelerdir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, iş yeri sigortası, poliçe, sağlık

 

Yangın Sigortası ile şahıslar ya da firmalar konutlarını ve işyerlerini karşılaşabilecekleri yangın riskine karşı güvence altına alırlar. Böylece sigortalıların hasar anında mağdur olmaması ve maddi zararlarının karşılanması amaçlanır. Sigortalının ya da sigorta ettirenin hasar durumunda alması gereken tedbirler ve neler yapacağı aşağıda sıralanmıştır.
Yangın anında: 

 1. Alarm sistemlerini yangın anında derhal devreye sokmalı,
 2. En yakın itfaiyeye yangın ihbarında bulunmalı,
 3. Yanan malların kurtarılması, başka bir yere nakledilmesi ve koruma altına alınması konularında elinden geleni yapmalıdır.

 

Hasar oluşursa: 

 • Sigorta şirketine, brokere ya da acenteye en kısa zamanda bilgi vererek eksper tayin edilmesini sağlamalı,
 • Eksper ve bilirkişilerin hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, koruma altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermeli, her türlü inceleme için kolaylık sağlamalı,
 • Tayin edilen eksper ya da bilirkişinin istemiş olduğu her türlü bilgi ve belgeyi acilen hazırlamalı
 • Zorunlu haller dışında hasarın gerçekleştiği yerde ve eşyalarda değişiklik yapmamalı,
 • Hasarın gerçekleşmesinin nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemek üzere delillerin saptanmasına, hasara neden olan kişi ve kuruluşa ya da onların sigorta şirketine ödeme yaptırmaya (rücu) yönelik, sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri istenilen sürede sigortacıya vermeli,
 • Yangın sonucunda oluşan tahmini hasar miktarını yazılı olarak istenen süre içinde sigortacıya vermeli,
 • Bina veya eşyalar için yapılmış başka sigorta sözleşmeleri olması durumunda bunları sigortacıya bildirmelidir.

Sigorta ettiren ya da sigortalı, yangın hasarının gerçekleşmesi ve yukarıda geçen konulara dikkat etmemesi durumunda, oluşan zarar miktarında artış olursa, söz konusu artış miktarı sigortacının ödeyeceği tazminat miktarından indirilir.
Sigorta ettiren ya da sigortalı, hasarın gerçekleşmesine bilerek sebep olursa veya zarar miktarını bilerek artırırsa, sahip olunan poliçeden doğan hasar tazminatını alamaz.

Devamı

Zorunlu Deprem Sigortası Her Yıl Mecburi Mi?

Yazar: portakal Kategori: DASK, Genel, kasko, poliçe

Zorunlu deprem sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının direk sebep olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.

Bu sigortanın tüm meskenler için yapılmış olması gerekiyor. Aksi halde taşınmaz hakkında herhangi bir alım satım ya da kiralama gibi işlem yapılamıyor.

Deprem sigortası poliçesi, ev sahibi adına yapılıyor. Bu sebeple kiracılar için zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenmiyor. Ancak bu süreçte kimi taşınmaz sahipleri DASK poliçesinin masraflarının da kiracı tarafından ödenmesini isteyebiliyor.

Buna göre kiracı Zorunlu Deprem Sigortasını “Sigorta Ettiren” sıfatıyla, sadece taşınmaz sahibi adına yaptırmış oluyor. Peki zorunlu deprem sigortası her yıl mecburi mi? diyorsanız işte yanıtı…

Yıllık olarak düzenlenen deprem sigortasının yıl sonunda yenilenmesi gerekiyor. Yenilemelerde deprem sigortası poliçe bedelinde Çözüm sigorta yardımlarıyla sizlere hizmet sunuyor.

Deprem sigortasının yaptırmayanlara herhangi bir ceza uygulanmıyor. Ancak deprem sigortası olmadan taşınmaz mal hakkında herhangi bir alım satım veya kiralama işlemleri yapılamıyor.

Devamı

Tarım Sigortası

Yazar: portakal Kategori: Genel, poliçe, sigorta

Tarım sektöründe üretici bireyi desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelebilecek sorunları güvence altına almak için oluşturulan bir sigorta hizmetidir. Tarım sigortaları dahil olmak üzere sera sigortası, dolu ve yangın sigortası, geleneksel don sigortası, TARSİM gibi ürünler Bergama Çözüm Sigortasında bulunmaktadır.

Tarım Sigortası Hangi Ürünleri Kapsar?

Tarım Sigortası, tarımsal ürünlerde olmak üzere tarlada ve serada yetiştirilen her türlü ürünü kapsamaktadır. Hayvan yetiştiriciliği ise büyük ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları ve kültür balıkçılığını kapsar. Tarım sigortası bitkilerin ve hayvanların yanı sıra, seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makinelerini de güvence altına almaktadır.

 

Teminatlar;

 • Fırtına
 • Yangın
 • Yıldırım
 • Deprem
 • Yer kaymaları
 • Enkaz kaldırma teminatı
 • Taşıt çarpması
Devamı

Otel Sigortası Nedir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, iş yeri sigortası, konut sigortası, poliçe

Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz. Tüm bu uğraşlarınızın, öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de. Gelin siz de Çözüm Sigortadan Otel Paket Sigortası yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın!

Teminatları;

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dâhili su, hava, kara, duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma
 • Deprem, fırtına, seylap, sel, yer kayması
 • Alternatif otel masrafları
 • Yangın mali sorumluluk
 • İş durması
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Kâr kaybı
 • Kira kaybı
 • Ferdi kaza
 • İş durması
 • Kazaen kırılma
 • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
 • Elektrik hasarları
 • Otel mali sorumluluk
 • İşveren mali sorumluluk
 • Taşınan para sigortası
 • Emniyeti suistimal
 • Ana kasa hırsızlık
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması

 

Devamı

Tramer İle Neler Sorgulanabilir?

Yazar: portakal Kategori: Genel, poliçe

Tramer üzerinden birçok çeşitli sorgulamalar yapabilirsiniz.

 • Kasko poliçesi,
 • Trafik poliçesi,
 • Araç hasar kaydı,
 • Kaza tespit tutanağı
 • Belirlenen kusur oranı bunlar arasındadır.

Araç hasarı da sorgulanabilir. Bu hizmet özellikle 2.el araç alacakları daha çok kapsamaktadır. Bu bilgiler sayesinde ikinci el araç almak isteyen kişiler, aracın kaza görüp görmediği, hasar durumu gibi önemli detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Devamı

Neden Deprem Sigortası Yaptırmalıyız?

Yazar: portakal Kategori: Genel, poliçe

 

Ülkemizin coğrafi koşulları en hareketli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması ve nüfusumuzun çok büyük bir kısmının depreme açık bölgelerde ve dayanıksız binalarda yaşıyor olması göz önünde bulundurduğumuzda deprem sigortasının önemini de belirtmek ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde geçmişten bu yana çok fazla can ve mal kaybına neden olan depremler ve depremlere bağlı diğer afetler yaşanmıştır ve çok sık aralıklarla yaşanmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta meydana gelen İzmir’de olan deprem bu gerçeğin en yakın tarihli kanıtıdır.

Deprem sigortası, deprem nedeniyle binada oluşan zararların yanı sıra deprem sonucunda meydana gelen yangınların, patlamaların ve yer kaymalarının sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararların da sigorta bedeline kadar teminat altına alınmasını sağlamaktadır.

Hayatta en güvenli ve huzurlu hissettiğimiz alan olan evlerimizi bir doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan korumak üzere tasarlanan deprem sigortasını yaptırmak istiyorsanız çözüm sigorta sizlere hizmetler sunuyor.

Devamı

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Yazar: portakal Kategori: Genel, poliçe

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, tahsis amacına uygun şekilde kullanımda bulunduğu süre içinde meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

Ölüm Teminatı

Kaza, zarar görenlerin ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.

 

Tedavi Giderleri Teminatı

Kaza nedeniyle yaralanan zarar görenlerin ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

 

Maddi Hasar Teminatı

Yolcuların, beraberinde veya deniz aracının eşyalar için ayrılmış bölümünde bulunan bagaj ile araçları ve içlerinde veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagajın uğrayacağı zararlar ile yolcu dışındaki üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi zararlara ilişkin tazminat taleplerini karşılar.

Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı, kirlilik ve enkaz kaldırma masraflarını da kapsar.

Devamı